Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014

Σαν - Χρήστος Παπαγεωργίου



Σαν να μικραίνουν
Όλα
Τα καλντερίμια οι βρύσες τα πλατάνια
Η πλατεία
Το ίδιο το σπίτι που μεγάλωσες

Έτσι θα πάμε
Σαν μια κουκκίδα στο όνειρο

Έτσι θα πάμε
Σαν ένας κόκκος στο χρόνο



Από τη συλλογή Κρύβε Λόγια